OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove uvjete opće uvjete poslovanja ( dalje: Opći uvjeti ) prije kupovine na web stranici https://emaglam.hr.

Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

Web stranica https://emaglam.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Feature market solutions d.o.o. (u daljnjem tekstu: Emaglam)

 

SLUŽBENI PODACI TVRTKE FEATURE MARKET SOLUTIONS D.O.O.

Feature Market Solutions d.o.o.

Šetalište Kardinala Franje Šepera 13, 31000 Osijek

OIB: 80813485667

IBAN: HR5223400091110959984

SWIFT: PBZGHR2X

Porezni broj: HR80813485667

EUID: HRSR.040392885

E-mail: cs@emaglam.shop

Telefon: +385 994677072

Radno vrijeme servisa: Ponedeljak - Petak: 09.00 – 17.00 h

Tvrtka Feature Market Solutions d.o.o. je upisana u sudski registar dana 20.srpnja 2018.g.

 

O NAMA

EmaGlam je online shop koji će prodavati proizvode iz kategorije Beauty i Makeup (parfemi, proizvodi za negu lica i tela, proizvodi za negu kose, šminka itd).

 

UVJETI KUPNJE

Emaglam.hr je on line shop koji kao prodavač direktno nudi proizvode kupcima te se ista nalazi u vlasništvu tvrtke Feature market solutions d.o.o.

Kupac iznos plaća tvrtki Feature market solutions d.o.o. te zajedno sa proizvodom prima i račun.

Proizvodi se šalju isključivo na područje Republike Hrvatske putem dostavne službe.

Online kupovinu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Prodavač ( tvrtka Feature Market Solutions d.o.o. ) i kupac sklapaju Ugovor na daljinu sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015, 14/2019)

Ugovor na daljinu između prodavača i kupca je sklopljen u trenutku kada prodavač potvrdi narudžbu kupca i kupac prima prvu elektroničku poruku o statusu svoje narudžbe.

Plaćanjem preko predračuna kupac prihvaća opće uvjete.

Kupac je osoba s podacima navedenim u narudžbi. Kasnije podatke o kupcu nije moguće mijenjati.

Ugovor o kupnji (prva elektronička poruka o dodjeli i statusu narudžbe/ugovora) pohranjuje se elektronički na serveru tvrtke Feature Market Solutions d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://emaglam.hr, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.).Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama Emaglam ne snosi nikakvu odgovornost.


PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Prodavač jasnim i razumiljivim načinom obaviještava kupca kako na web stranici https://emaglam.hr može pronaći podatke o:

-          glavnim obilježjima robe ili usluge koju naručuje

-          naziv i sjedište tvrke zajedno sa telefonskim brojem i e-mail adresom

-          maloprodajnoj cijeni robe i usluga zajedno sa troškovima dostave

-          uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

-          uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora uz pravo na dostavu obrasca za jednostrani raskid ugovora

-          tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

-          o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

-          postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

-          uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje

-          postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca

-          mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

 

CIJENA

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Emaglam  može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda.Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, Emaglam ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Cijene u drugoj valuti (za korisnike izvan Republike Hrvatske)

Naplata se uvijek vrši u Hrvatskim Kunama. 

Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobije se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Preuzmite obrazac OVDE. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.Ako je jednom narudžbom potrošač/korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Potrošač/korisnik mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Emaglam o svojoj odluci da raskine ugovor.Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

 

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač/korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača/korisnika na jednostrani raskid ugovora

predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/korisnika ili koja je jasno prilagođena potrošaču/korisniku

predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno  odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i  za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

 

ISKUČENJE IZ UPORABE, NAKANDA ŠTETE

Emaglam je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://emaglam.hr ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito:kopira sadržaj objavljen na https://emaglam.hr te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanjalobira ili utječe na oglašivače-prodavatelje sa https://emaglam.hr da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. Emaglam, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. Emaglam će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Emalgam ne odgovara:

za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora

za dostupnost i funkcioniranje stranice https://emaglam.hr u svakom trenutku

za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu

za zakonitost korištenja stranice https://emaglam. hr od strane trećih osoba

za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://emaglam.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva

korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://emaglam.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.

za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.

za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://emaglam.hr može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://emaglam.hr niti podupiranja takvih stranica od strane Emaglama-a

 

PROMJENE

Feature market solutions d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://emaglam.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene.  Feature market solutions d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

 

U Osijeku, 16.01.2020.g.